GROETNIS ÚT VOGELENZANG

It stik giet oer fjouwer âlde minsken, twa froulju en twa manlju, dy’t stean te wachtsjen oant de rekreaasjeseal iepen giet. Omdat it allegearre wat langer duorret, nimme de yrritaasjes ta. It wurdt wol dúdlik dat ek yn in âldereintehûs de emoasjes heech op rinne kinne. In ienakter dêr’t om lake wurde kin, dy’t oan ‘e ein grimmitich wurdt, mar it publyk oandien efterlitte sil.

Tragikomyske ienakter, skreaun troch Jacques Vriens. De Fryske oersetting is fan Siep Jorna.  

Spilers:
Douwina Bouwhuis
Uiltsje de Jong
Riemie Reitsma
Sieger Dijkstra

Regy:
Wolter Overwijk