Melissa Pander (Anne Frank)

Myn namme is Melissa. Ik bin 18 jier en toanielspyljen hat altyd myn dream west. Ik sit yn it fiifde jier fan de MUZT musicaloplieding yn Snits. Yn de earste trije jier haw ik ensemble-rollen spile yn ferneamde musicals as “Mary Poppins”, “Petticoat” en “Spamalot”. Yn 2019 haw ik de rol fan de Draak spile yn de musical “Shrek”. Yn “It Deiboek fan Anne Frank” spylje ik de rol fan Anne. Sy is in tige entûsjast famke mar sy hat ek in serieuze kant dy’t yn’e rin fan it stik hieltyd mear nei foaren komt.

< Werom nei alle spilers fan “It deiboek fan Anne Frank”